JO PARLA DE SA

JO PARLA DE SA

Des de l’Ajuntament, començarem una campanya de potenciació del nostre principal senyal d’identitat, “El parlar salat”. També pretenem amb aquesta, promocionar-nos en l’àmbit turístic, ja que aquest fet lingüístic és únic a la Comunitat Valenciana. La campanya consistirà en el repartiment de dos adhesius amb el lema “jo parla de sa”. Amb això es pretén que puguem pegar-les en els nostres cotxes, i allà on viatgem, puguem portar el nostre principal senyal d’identitat.

El  “parlar salat”, és el tipus de parla característic de les Illes Balears, el qual van portar a Tàrbena els repobladors mallorquins (en 1611 després de l’expulsió dels moriscos), i que encara hui perdura.