El Centre d´Estudis Repoblació Mallorquina organitza per aquest més de Abril el primer Concurs Literari en Tarbener.
Us deixeu amb una introducció i les bases.
Què és es parlar de sa?
Es parlar de sa o tarbener és una de ses riqueses més importants que hi ha a Tàrbena, un
patrimoni que cal preservar. És sa nostra manera de parlar valencià, que es caracteritza per tindre
elements heretats des mallorquí. Sobretot destaquen es articles es, sa; es, ses, en lloc de el, la;
els, les. Aqueixos articles són propis de ses illes Balears i d’algun poble de Catalunya, com ara,
de Cadaqués….
BASES DES CONCURS LITERARI

Share This