VAL.Des del departament de Joventut de la Mancomunitat Marina Baixa posem en marxa un nou servei d’informació juvenil per WhatsApp, dirigit a joves de 12
a 30 anys.
S’informarà sobre: activitats d’oci i de temps lliure, habitatge, educació, agricultura, laboral, Carnet Jove i molts temes més.
Cal guardar el nostre número 722 35 71 73 en els contactes i enviar un missatge de WhatsApp amb les paraules ALTA JOVENTUT per a poder rebre la informació.

CAS. Desde el departamento de Juventud de la Mancomunidad Marina Baixa ponemos en marcha un nuevo servicio de información juvenil por WhatsApp, dirigido a jóvenes de 12 a 30 años.
Se informará sobre: actividades de ocio y de tiempo libre, vivienda, educación, agricultura, labora, Carnet Jove y muchos temas más.
Es necesario guardar nuestro número 722 35 71 73 en los contactos y enviar un mensaje de WhatsApp con las palabras ALTA JUVENTUD para poder recibir la información.

Share This