Saluda del Alcalde

VALENCIÀ
Benvinguts a la pàgina Web de l’Ajuntament de Tàrbena.
Com a alcalde de Tàrbena vull donar la meua més cordial benvinguda a tots els visitants d’aquesta pàgina web amb la qual es pretén establir una comunicació més directa amb els veïns i els seus familiars, amics, visitants i tot aquell que d’alguna manera estigua vinculat al municipi, aprofitant així les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies.
A través d’Internet podem intercanviar experiències i informació i és una nova forma d’acostar-nos als ciutadans.

Sense més, aprofitem aquestes línies per convidar-los a descobrir la bellesa paisatgística d’aquesta terra, sempre curosa amb el seu patrimoni i tradicions, així com a conèixer la qualitat de la seua gastronomia.
Quedem al seu servei.

Salutació.

L’Alcalde

Thierry Mas Soliveres

 

CASTELLANO
Bienvenidos a la página Web del Ayuntamiento de Tàrbena.

Como alcalde de Tàrbena quiero dar mi más cordial bienvenida a todos los visitantes de esta página Web con la que se pretende establecer una comunicación más directa con los vecinos y sus familiares, amigos, visitantes y todo aquel que de alguna manera esté vinculado al municipio, aprovechando así las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. A través de Internet podemos intercambiar experiencias e información y es una nueva forma de acercarnos a los ciudadanos.

Sin más, aprovechamos estas líneas para invitarlos a descubrir la belleza paisajística de esta tierra, siempre cuidadosa con su patrimonio y tradiciones, así como a conocer la calidad de su gastronomía.
Quedamos a su servicio.

ENGLISH
Welcome to the website of Tàrbena.
As mayor of Tàrbena, I would like to extend my warmest welcome to all the visitors to this website with the intention of establishing a more direct communication with neighbors and their relatives, friends, visitors and anyone who is in any way linked to the municipality, taking advantage of the possibilities offered by new technologies.
Through the Internet we can exchange experiences and information and is a new way of approaching citizens.
Without further ado, we take advantage of these lines to invite you to discover the beautiful landscape of this land, always careful with its heritage and traditions, as well as to know the quality of its gastronomy.
We remain at your service.

Best regards.Un saludo.

Thierry Mas Soliveres