EMERGE 2019. Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal.

El EMERGE és una subvenció d’empleament destinada a la contractació de persones provinients del SERVEF i cofinançada pel Fons Social Europeu.

En aquests enllaços es pot trobar més informació:

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

Unidad Administradora del FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

http://www.empleo.gob.es/uafse

Més informació al web del SERVEF – Fons Social Europeu

EMPUJU-2019. Programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

La destinació final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part de les entitats locals, diputacions, mancomunitats i els seus organismes autònoms de joves de menors de 30 anys.

En aquests enllaços es pot trobar més informació:

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

Unidad Administradora del FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

http://www.empleo.gob.es/uafse

Més informació al web del SERVEF – Fons Social Europeu