Saluda de l’Alcalde

Benvinguts a la pàgina Web de l’Ajuntament de Tàrbena.

Com a alcalde de Tàrbena vull donar el meu més cordial benvinguda a tots els visitants d’aquesta pàgina Web amb la qual es pretén establir una comunicació més directa amb els veïns i els seus familiars, amics, visitants i tot aquell que d’alguna manera estiga vinculat al municipi, aprofitant així les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies. A través d’Internet podem intercanviar experiències i informació i és una nova forma d’acostar-nos als ciutadans.

Sense més, aprofitem aquestes línies per a convidar-los a descobrir la bellesa paisatgística d’aquesta terra, sempre acurada amb el seu patrimoni i tradicions, així com a conèixer la qualitat de la seua gastronomia.
Quedem al seu servei.

Share This