Equip de govern

 

Nom Càrrec Grup Delegació Órgans Colegiats
D. Francisco Javier Milines Silfre Alcalde I.P.T. – FEPAL Alcaldia.
Urbanismo.
Obres públiques.
Comisió de comptes.
Contabilitat i recaudació.
Titular Federació Municipis.
Titular plan zonal residus.
Titular Consorci Provincial de Bombers.
Vocal Tit. Mancomunitat Serveis Socials “Marina Baixa”.
D. Vicente Molines Ruiz 1ºTt. Alcalde I.P.T – FEPAL Festes.
Fira.
Igualtat i Dona.
Portaveu I.P.T – FEPAL.
D. Angel Alfonso Miñarro Tomás Regidor I.P.T – FEPAL

Hisenda.
Sanitat.
Assumptes Socials.

3ª Edat.
Neteja Viària.

D. Albert Pont Pont Regidor I.P.T – FEPAL Educació.
Joventut.
Esport.
Normalització.
D. Thierry Vincent A. Mas Soliveres Regidor PSOE
Sra. Maria Teresa Signes Pont Regidora PSOE Portaveu PSOE.  
D. Francisco Guerri Molines Regidor CIUDADANOS Portaveu CIUDADANOS.  

 

Share This